Privacy Statement Technooffice


1) Inleiding
In deze verklaring lees je hoe wij als Technooffice omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Technooffice voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

2) Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is heel belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Technooffice verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten;
Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Technooffice te kunnen uitvoeren;
Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.


3) Verstrekking aan derden
Technooffice verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden enkel voor Domeinregistrar. Buiten domeinaannames worden uw gegevens niet gedeeld met derden.

4) Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

5) Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

6) Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice of zelf regelen via je persoonlijke omgeving. Technooffice reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

7) Klacht
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of iets anders dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen via het contactformulier. 

8) Opnemen telefoongesprekken
Telefoongesprekken die je met ons voert kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Wanneer de gesprekken zijn gebruikt voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, dan worden ze verwijderd. De gesprekken worden nooit langer dan een maand bewaard.

9) Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.